Księga przychodów i rozchodów, ryczałt

Moduł przeznaczony jest dla firm prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.
Podstawowe możliwości:
 • zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
 • jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
 • rejestrowanie dokumentów w walutach obcych,
 • pobieranie kursów walut z NBP i ECB,
 • wyliczanie różnic kursowych,
 • wspomaganie decyzji,
 • natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
 • rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
 • definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
 • wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
 • import dokumentów sprzedaży z programów innych producentów,
 • płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
księga przychodów
 • miesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
 • tworzenie i wysyłka plików JPK (JPK_PKPiR, JPK_EWD) z możliwością wydruku,
 • analizy i raporty.
rejestry VAT
 • jednoczesne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
 • tworzenie i wysyłka plików JPK (JPK_V7, JPK_V7K) z możliwością wydruku,
 • rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
 • rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnione,
 • zestawienia VAT_UE.
środki trwałe
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
 • ilustracja graficzna planu amortyzacji,
 • wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.
rozliczanie pojazdów
 • ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
 • słowniki tras i wydatków,
 • dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
 • przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.

Wybierz linię dostosowaną do wielkości Twojej firmy

Dla małej firmy

PUZZLE

obsługa do 3 firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
+ Zeznania roczne (za darmo)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia
od 800 zł

Dla małych biur rachunkowych

TaxPro mini

obsługa do 10 firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
Zeznania roczne (możliwość zakupu)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia
od 1390 zł

Dla biur rachunkowych

TaxPro

bez limitu firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
Zeznania roczne (możliwość zakupu)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.