Kadry, płace, ubezpieczenia

Moduł „kadry, płace i ubezpieczenia” wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyzuje rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, a także biur rachunkowych. Aplikacja współpracuje z najnowszą wersją programu „Płatnik ZUS”, eksportuje deklaracje rozliczeniowe jak i zgłoszeniowe.
kadry
 • obsługa pracowników i zleceniodawców firmy,
 • ewidencja akt osobowych pracowników dotycząca nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy,
 • zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • obsługa dokumentów wymaganych przez Kodeks Pracy np. umowa o pracę, świadectwo pracy,
 • ewidencja przerw w pracy i wyliczanie na jej podstawie wynagrodzenia podstawowego, chorobowego oraz urlopowego,
 • obsługa i rozliczenie podatkowe umów o dzieło i umów zlecenia,
 • deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R,
 • projektowanie dokumentów własnych przy wykorzystaniu danych z programu.
płace, ubezpieczenia
 • karty wynagrodzeń,
 • listy płac z zachowaniem poufności informacji o kwotach wypłat,
 • definiowanie składników wynagrodzenia na liście płac m. in. : premie, nagrody, zasiłki,
 • wyliczanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • przelewy bankowe i przekazy pocztowe,
 • współpraca z programem „Płatnik ZUS”.

Wybierz linię dostosowaną do wielkości Twojej firmy

Dla małej firmy

PUZZLE

obsługa do 3 firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
+ Zeznania roczne (za darmo)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia
od 800 zł

Dla małych biur rachunkowych

TaxPro mini

obsługa do 10 firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
Zeznania roczne (możliwość zakupu)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia
od 1390 zł

Dla biur rachunkowych

TaxPro

bez limitu firm
Księga przychodów i rozchodów, ryczałt
Zeznania roczne (możliwość zakupu)
Faktury
Kadry, płace, ubezpieczenia

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.